Green Forest College

BHV Langs de Weg


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  Deze unieke opleiding afronden in slechts één dag
  Certificering voor BHV en Veilig Werken Langs de Weg 
  Speciale jaarlijkse verkorte nascholing van het BHV onderdeel
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag

 

Omschrijving 

De opleiding is ontwikkeld om de risico’s die zich kunnen voordoen bij werkzaamheden langs openbare wegen op waarde te schatten. Preventief handelen in de vorm van verkeersmaatregelen zodat er geen ongelukken in het verkeer plaatsvinden en om de veiligheid van de werkwerker te waarborgen. Maar er is altijd een kans dat het toch mis gaat. Deze opleiding leert wegwerkers hoe zij moeten handelen als het moment daar is, dat er een ongeval ontstaat. U kunt hierbij denken aan een collega wordt onwel, een auto vat vlam of een gewond slachtoffer zit bekneld in een auto. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er op en langs de weg kan gebeuren. De personen die deze opleiding hebben gevolgd, hebben niet alleen geleerd hoe ze ongevallen kunnen voorkomen maar ook hoe ze moeten handelen wanneer er wel een ongeval ontstaat. De eerste minuten na een ongeluk kunnen van levensbelang zijn en correct en adequaat handelen, kan levens redden.

 

Voor wie is deze opleiding? 

De opleiding BHV langs de weg is voor personen die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoeren. Deze personen hebben verder de wil om kennis te vergaren om adequaat te reageren op situaties waarbij de veiligheid in gevaar is gekomen. 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding BHV Langs de Weg. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

Voor het onderdeel Bedrijfshulpverlening

  Algemene informatie 
  Arbowetgeving en richtlijnen
  Bedrijfsnoodorganisatie 
  Vijf belangrijke punten van Eerste Hulp 
  Noodvervoersgreep van Rautek
  Vitale functies
  Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
  Verstikking en vergiftiging
  Shock 
  Uitwendig (ernstig) bloedverlies en verbinden hiervan
  Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel)
  Taken van de bedrijfshulpverlener bij ontruiming
  Communicatiemiddelen tijdens een incident 
  Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
  Ontruimingen 
  Belang van nazorg


Voor het onderdeel Veilig Werken Langs de Weg 

  Algemene voorschriften en richtlijnen conform CROW publicaties 96b
  Het inschatten van risico’s bij het plaatsen en verwijderen van afzettingen
  Het veilig werken binnen afzettingen
  Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en voorschriften
  Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
  Beperken van verkeershinder
  Voorkomen van files
  Praktijkvoorbeelden beoordelen aan de hand van fotomateriaal
  Het veilig plaatsen van een afzetting
  Simuleren van enkele praktijksituaties 
  Bekendheid met materialen en inzet hiervan

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding BHV Langs de Weg kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 24 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 24 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 12 deelnemers € 1899,00                             Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.   
   
13 deelnemers € 2039,00
14 deelnemers € 2169,00
15 deelnemers € 2295,00
16 deelnemers € 2399,00
17 deelnemers € 2529,00
18 deelnemers € 2639,00
19 deelnemers € 2749,00
20 deelnemers € 2859,00
21 deelnemers € 2959,00
22 deelnemers € 3059,00
23 deelnemers € 3149,00
24 deelnemers € 3239,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding BHV Langs de Weg op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  Voor de praktijkopdrachten dient er voldoende ruimte te zijn om een wegafzetting te plaatsen
  Voor de blusactiviteiten moet een buitenterrein beschikbaar zijn vergelijkbaar met drie parkeerplaatsen


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Lesboeken niet noodzakelijk voor deze opleiding
  Een BHV lesboek is los te bestellen bij ons voor € 19,95 excl. btw
  Een Veilig Werken Langs de Weg lesboek is los te bestellen bij ons voor € 29,95
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een E-certificaat Bedrijfshulpverlening 
  Inclusief een certificaat Veilig Werken Langs de Weg bij afronding van de opleiding
  Het BHV draagpas is apart te bestellen voor € 4,95 excl. btw
  Ter voorbereiding op de opleiding kunt u hier oefenvragen downloaden
In het kort
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 1 jaar / 5 jaar
Prijs v.a. € 135,00 (excl. BTW)